Vi har nogle aktiviteter, hvor vi bl.a. udfører høslet ved Atterbakke. Høslet består i både at fjerne græs og anden uønsket opvækst, så bakken kan fremstå synligt i landskabet.