Turkalender
Høslæt på Atterbakke
Åbent arrangement
Slå med le som i de gamle dage
På den lille bakketop mellem Toksværd og Størlinge i den østlige del af Næstved kommune vil den lokale afdeling af DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING igen i år arrangere frivillig naturpleje i form af høslæt med slåning af græs med le.
Atterbakke er en lille fredet naturlokalitet med en flot udsigt og en bevaringsværdig liste af overdrevsplanter og - dyr. Tidligere blev den slags lokaliteter afgræsset af f.eks. får eller køer, men moderne landbrugsdrift har gjort den slags små lokaliteter urentable, derfor er det vigtigt, at vi giver naturen en hjælpende hånd. Alternativet er, at området gror til med buske og brændenælder, og naturen bliver igen en naturtype fattigere.
Derfor - vær med til at hjælpe os med at pleje området – alle kan være med! Vi har mange leer, man kan låne, og høet skal også rives sammen. Er der børn med, kan de lege i høet.
Der vil være tid til at hyggesnakke og nyde DN's smørrebrød, øl og vand.
Tidspunkt for naturpleje og høslæt den 22 august og 23 august begge dage mellem kl. 10-20, så kom når du har!
Vi mødes på Atterbakke (Atterbakkevej 11) mellem Toksværd/Dysted og Størlinge.
Medbring: Arbejdshandsker, og solidt fodtøj. Vi har leer, river m.m.
Tilmelding (af hensyn til redskaber)
Hanne Juul-Dam tlf. 2913 0099