Kæmpebjørneklo er en invasiv plante, der fortrænger andre arter og derved påvirker biodiversiteten i negativ retning.

Kæmpebjørneklo er også uønsket, fordi den indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger.

Du kan deltage i DN Næstveds ”Bjørnebande”, der har som sin opgave at bekæmpe disse planter.

Indsatsen kan bestå i at finde 2-3 områder – fx hvor det giver mest mening for naturen – og så lave bekæmpelsen der. Vær opmærksom på, at det bliver fortløbende arbejde i et par år hvert sted der vælges.

Hvis du er interesseret i at deltage i dette, så kontakt os på naestved@dn.dk.