Kendetegn
Oftest med tydelige zigzagstriber med lysebrune og mørkebrune farver eller grå og sorte farver. Hunner er oftest brunlige og hanner oftest grålige. Undertiden forekommer helt sorte Hugorme (også i Holmegård mose). Hugormens pupiller er lodrette. Hugormen kan dog altid kendes fra Snogen, på de gule nakkepletter som kun Snogen har.
Forekomst i Næstved kommune
Den lever i Holmegård mose og Torpe mose. Men kan forekomme i omkringliggende områder.