Arbejdsgruppen sørger for at alt det praktiske der kræves for at gennemføre høslæt på overdrevet Atterbakke. Det består i at skaffe værktøj (leer, river m.m.), sørge for forplejning de fremmødte frivillige og sørge for at høet afhentes.

Kontaktperson for gruppen er:

Næste høslæt forventes afholdt den 28. og 29. august 2018.