DN Næstved arbejder i øjeblikket (december 2017) med tre sager om lukkede adgangsveje til skove. Hvis du har oplevet, at en adgangssti til dit yndlingsnaturområde er blevet afspærret eller er helt forsvundet, så skriv til DN Næstved herom.

Regler for adgang til naturen

Flere undersøgelser viser, at der er stor ukendskab i befolkningen til hvor og hvordan man må færdes i naturen, se fx Friluftsrådets undersøgelse. Som hovedregel må man på skovstier og markveje færdes til fods og på cykel, men der er undtagelser og begrænsninger, bl.a. i privatejede områder. DN har lavet en detaljeret guide, hvor du kan få svar på hvor og hvordan du må færdes i forskellige naturområder.

Nye stier i naturen

Er du lodsejer og har et naturområde, som ikke er tilgængelig offentlig, men hvis natur- og herlighedsværdi du ønsker at dele med offentligheden, så kan du få hjælp til dette. DN deltager i organisationen Spor i Landskabet som giver hjælp til etablering af nye adgangsveje i naturen. Etableringen af et spor og dets fortsatte eksistens hænger helt på lodsejerens velvilje.

Kort over stier i naturen

DN Næstved har som målsætning at få lavet et kort, der viser det fintmaskede net, som markveje, hjulspor og skovstier danner. Det kan også være smutveje på tværs, som giver mulighed for store naturoplevelser.

Kender du en sti, skov- eller markvej, som du vil gøre opmærksom på, så send os en mail: naestved@dn.dk