Foto: Ved indkørslen til Næstved kommune - Porsmosen, Røde Bro 2011. Kommunen har nu fjernet bjørnekloerne og kun enkelte planter ses undertiden.


Næstved kommunes indsats imod bjørneklo

Kommunalbestyrelsen vedtaget at en indsatsplan for den nordøstlige del af kommunen. På kommunens hjemmeside kan man indtaste fund af bjørnekløer indenfor indsatsområdet. 
Kort over indsatsområdet

 

 

DN-Næstveds indsats imod bjørneklo


Som et supplement til ommuens registrering har DN Næstved oprettet sin egen registrering, også udenfor for kommuens indsatsområde. Har du kendskab til forekomst af Bjørneklo i Næstved kommune, er du velkommen til at sende oplysningerne til: naestved@dn.dk
DN-Næstved har nedsat en "Bjørnebande" som efter aftale kan hjælpe lokale med at bekæmpe bjørnekloer. Skriv til naestved@dn.dk hvis du har problemer med bjørnekloer. Har du problemer med andre invasive planter hører vi også gerne fra dig - måske kan vi hjælpe!

Husk så præcise oplysninger som muligt. Send også gerne evt. foto fra stedet.

Bekæmp bjørneklo

 

 


 

Landkortet