Arrangement

Årsmøde 2016 på Rønnebæksholm

Danmarks Naturfredningsforening i Næstved inviterer til årsmøde 2016 på Rønnebæksholm (herskabsstalden)
onsdag den 5. oktober 2016 kl 19.00-21.30.

Vi indleder med et foredrag om skovpolitik af Nora Skjernaa Hansen fra DN's hovedafdeling i Kbh.
Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion.

Derefter afholdes årsmødet med dagsorden if. vedtægterne, herunder bestyrelsens beretning, valg og evt. indkomne forslag.

Naturen er under voldsomt pres mange steder i disse år, og vi opfordrer naturinteresserede folk til at møde op.

Vi har brug for netop dig i bestyrelsen, hvis du har lyst. Bor du i et af kommunens ydre områder f.eks. Tystrup-Bavelse, Enø, Tappernøje eller Bisserup? Så kan du tilknyttes en af bestyrelsens lokalgrupper.
Måske har du specielle interesser i bestemte naturområder f.eks. Holmegård mose, Morgenstrup grusgrav eller Karrebæk fjord. Måske har du særlig interesse i fuglelivet i forskellige lokaliteter i kommunen. Så kan du tilknyttes en emnegruppe under bestyrelsen.
Det kan være et spændende arbejde at være med til.

DN er vært ved et mindre traktement og alle er velkomne.

Venlige hilsner
DN Næstved