Bjørneklo ved indkørslen til Næstved kommune - Porsmosen, Røde Bro 2011

Næstved Kommunes indsats mod Bjørneklo

Næstved Kommunes indsatsplan løber fortsat. Nærmere information om bekæmpelsen af Bjørneklo kan fås på kommunens hjemmeside herom. Her kan man også se et kort over det udpegede indsatsområde.

DN Næstveds indsats mod Bjørneklo

Som et supplement til kommuens registrering af Bjørneklo har DN Næstved oprettet sin egen registrering, der går udenfor kommunens indsatsområde. Registrerede forekomster af Bjørneklo kan ses på dette landkort.

Har du kendskab til forekomst af Bjørneklo, som ikke er registreret på kortet er du velkommen til at sende oplysningerne til: naestved@dn.dk. Husk at medtage så præcise oplysninger som muligt. Send også gerne evt. foto fra stedet.