September

  • Søndag, den 9. september, kl. 10-15: Naturens dag - for hele familien ved Henriette Gaborit.
  • Mandag, den 17. september kl. 19.30: Bestyrelsesmøde i DN Næstved.

Oktober

  • Onsdag, den 10. oktober kl. 19-22: DN Næstveds årsmøde.
  • Onsdag, den 24. oktober kl. 19.30: Bestyrelsesmøde i DN Næstved.

November

  • Mandag, den 26. november kl. 19.30: Bestyrelsesmøde i DN Næstved.