Information om arrangementer og om naturen omkring Næstved, herunder fredninger, findes på de øvrige faner.

Denne fane skal give et indtryk af hvilke typer af sager, som bestyrelsen for DN Næstved arbejder med. DN Næstved har en lille bestyrelse, der forsøger at følge med i de sager, der berører naturen i kommunen. Det kan fx være sager, hvor folk ønsker en dispensation fra en fredning, en motorvejsudbygning eller når der sker overgreb mod naturen. Der rejses også sager efter henvendelse fra medlemmerne. Hvis du observerer overgreb på naturen, så er du velkommen til at tage kontakt til DN Næstved herom.