Siden sidste bestyrelsesmøde er indsendt et samlet høringssvar fra DN til Baltic Pipe, som er gasrørledningen, der planlægges etableret fra Polen via Danmark til Nordsøen frem mod 2022.

Turismestrategien udarbejdet af Næstved Kommune har DN Næstved i sit høringssvar kommenteret på flere punkter. Vi er betænkelige ved en del af forslagene og fraråder nye sommerhusområder ved Karrebæk som vist nedenfor.

Planlagte sommerhusområder på Karrebækvej over for "De Hvide Svaner" og umiddelbart før Karrebæk - fra Næstved Kommunes forslag til Turismetillæg.

DN Næstved har allerede to naturplejearrangementer planlagt, se under fanen Arrangementer. Det ser ud til at der er behov for dette mange steder. Kommunen har bl.a. opfordret til at lave det andre steder og der arbejdes også med egne ideer. Vi håber at der er opbakning til dette vigtige arbejde hos medlemmerne.