Debatindlæg

Der skal være plads til alle i vores offentlige skove.

Problemerne hober sig i op i Fruens Plantage. Kommunen har godkendt MTB baner som er Miljøstyrelsen ikke mener er i overensstemmelse med loven og kommunens egen forvaltning tvivler på om fredningsbestemmelserne er overholdt.

Ja, det er vigtigt at fastholde offentlighedens adgang til naturen. Det har altid været en grundpille for Danmarks Naturfredningsforening, i vores tilgang til hvordan vi ser på borgernes ret til at komme ud i naturen. Men der er jo ofte undtagelser når man skal lave sådanne vedtægter og en af disse undtagelser er f.eks. færdsel omkring en havørnerede, hvor det er rimeligt at holde offentligheden lidt på afstand. Den almindelige samfundsudvikling kan også skabe nye problemer, som man ikke tidligere har set, det gælder f.eks. forskellige sportsaktiviteter, som undertiden tager overhånd og nærmest forvandler en skov til et idrætsanlæg. Sådan gælder det i den fredet Fruens Plantage, der ovenikøbet er kommunens ejendom. Heldigvis har vi nu fået medhold fra Miljøstyrelsen, som har skrevet til kommunen, at der aldrig er givet dispensation til disse anlæg. De mange kunstige anlæg som f.eks. køreramper, hop, terrænforhøjninger og gummimåtter er ikke foreneligt med skovloven, og kommunens egen forvaltning mener at fredningen heller ikke er overholdt.

Ifølge et referat fra 2013 i Center for Kultur og Borgerservice havde kommunen planer om at omdanne skoven til ”Mærk Næstved Mountain Bike Stadion” og det lykkedes jo næsten. Dette planlagde man helt uden at undersøge lovningen, men DN Næstved ser frem til at Fruens Plantage er kommet tilbage til teknisk forvaltning.
Flere almindelige skovgæster og hesteryttere, som bare vil nyde naturen er gradvist holdt op med at benytte skoven på grund af Mountain bike-trafikken. DN Næstved har været i kontakt med flere af disse brugere, så kommunen opretholder altså en praksis der i virkeligheden begrænser offentlighedens adgang til naturen, eller i det mindste fratager mange skovgæster lysten til at gå i Fruens Plantage.

Men udover generne ved at man møder MTB-cyklisterne er landskabet og stierne i den smukke skov efterhånden lettere hærget og virker nedslidt. Stierne i den ellers så smukke skov deler sig både til højre og venstre rundt om træerne og mange forskellige anlæg som f. eks køreramper skæmmer oplevelsen af skov og natur.

Kommunen har planer om at flytte MTB banerne til den nordlige del af skoven, men det vil næppe løse problemerne og ikke være en varig løsning. Skoven er relativ lille, meget smal og langstrakt, hvilket vil medføre, at de ”stille stier” kommer til at lægge lige op ad MTB ruter. Alle erfaringer fra området viser, at især de ikke-organiserede MTB-cyklister ikke holder sig til henvisninger, regler og forskellige skilte.

DN Næstved ser frem til at der skabes nye og gode alternative muligheder for MTB-sporten i vores kommune, som råder over Sjællands største areal, så det burde være muligt at skabe plads for de flittige cyklister på MTB.

Ulovlige anlæg i Fruens Plantage