Nyhed

Ny formand i DN Næstved

Danmarks Naturfredningsforenings Næstved-afdeling har fået ny formand, Erica Mangor Heyckendorff.

Den valgte bestyrelse konstituerede sig på bestyrelsesmødet den 20. november 2017 med Erica Heyckendorff som formand og Rune Larsen som næstformand.

Den nye formand fortæller om sig selv og sin nye rolle:

Personligt er jeg meget optaget af det landskabelige; jeg er arkitekt og har arbejdet en del med kulturmiljøer og bygningskulturen i de landskabelige og topografiske sammenhænge. Landskabeligt har Næstved Kommune også meget at byde på: Fra kyst i vest, opover Mogenstrup Åsen, til kyst i øst langs Præstø Fjord. Og fra det skovklædte højland med de mange søer, over gyngende grund i Holmegårds Mose, til de store søer ved Tystrup-Bavelse – samlet som perler på en snor af Susåen.

Tilsammen rummer disse landskaber natur med stor variation af flora og fauna – en rigdom vi må passe på.

Men de er ikke Næstved Kommunes alene; landskaber går på tværs af kommunegrænser. Derfor ønsker jeg at give randområderne, det kommunale grænseland, større opmærksomhed og ser frem til et godt samarbejde med DN-bestyrelserne i nabokommunerne.

Formanden fremhæver DN Næstveds fokusområde på adgangsveje til naturen, som vigtigt for hende. Blandt hendes naturinteresser fremhæver hun flagermus:

Et vigtigt punkt for mig som formand vil være at sætte fokus på de mange, sjældne flagermus i kommunen - alle fredede arter. Netop flagermus var tema på DN Næstveds nylige årsmøde, hvor flagermuseksperten Hans Baagøe fortalte om vores små pattedyrsslægtninge.

Kendskabet til flagermus er stadig begrænset, og viden er under opbygning. Først om nogle år har vi overblik over, hvordan de klarer sig i vores antroposcæne tidssalder. Men der er ingen tvivl: Der skal passes på dem , hvilket vi også er forpligtet til i henhold til EU's habitatsdirektiv. Og så er det jo fascinerende at se dem, når de lydløst dukker op i skumringen.