Arrangement

Skovens Dag i smukt vejr

Skovens Dag blev i år afholdt den 6. maj ved Brødebækken i Kløfteskoven, Denderupvænge.

Ca. 20 mennesker var mødt op på dagen. I sin velkomst forklarede Henriette Gaborit, at hvis nogen undrede sig over, at DN Næstved arrangerede tur i Faxe Kommune, så skyldtes det, at hun selv var stødt på lokaliteten under sine rideture i skoven, hvor der som bekendt ikke er opsat kommuneskilte, og at hun bare var faldet pladask for de smukke omgivelser. Vejret viste sig i øvrigt fra sin bedste side, skovbunden var dækket af et tæt tæppe af hvide anemoner og bøgen stod med nyudsprungne lysende grønne blade.

På den første del af turen fortalte Jan Olsen, skovfoged ved Gisselfeld, om skovdriften og dens præmisser, samt hvordan Gisselfeld bestræber sig på også at tage hensyn til biodiversiteten, bl.a. ved at udlægge områder til "uberørt skov", hvor der ikke drives skovhugst, og hvor væltede træer får lov at ligge.

Turen gik videre gennem forårsskoven og bød bl.a. på en introduktion i, hvordan man kan registrere dyr, planter og levesteder med App'en Naturtjek, der bruger indberetningerne i forskning. Efter 3,5 km's travetur nåede deltagerne tilbage til udgangspunktet, hvor DN Næstved bød på en sandwich og lidt at drikke ovenpå strabadserne.

På billedet ses Jan Olsen ved Brødebækken, hvor han fortæller sagnet om Kulso-stenen, der findes her og i øvrigt er fredet: Kulsoen brugte stenen som hvilested. Så kom svenskerne, men da slog hun en så stor prut, så stenen revnede.
Foto: Henriette Gaborit.