Meget af arbejdet for natur og miljø foregår bag skrivebordet og pc’en. Her gennemgås sagspapirer og man bruger måske kort og de offentlige miljødatabaser for at vurdere, om DN skal klage over en afgørelse, der f.eks. forringer naturen.

Ofte skal man ud og kigge på området i virkeligheden for at vurdere sagen, så man kommer til at kende kommunen godt. Men arbejdet er også noget af det ”hårdeste” i DN. Ofte bliver nogle sure, når vi klager, og dét kan kræve, at man er robust.

Til gengæld er det også det arbejde, der i det lange løb har stor betydning for vores landskab og dermed vores naturoplevelser. Både gennem den konkrete sag og fordi sagsarbejdet er fundamentet i DN’s lobbyarbejde.

Husk at give ros eller ris til myndighederne og lodsejere og fortæl om jeres sejre gennem lokalpressen. Det kan også være gennem et arrangement som fortæller om sagen og resultatet

Hvordan kan jeg blive bedre til at arbejde med sager?

Det er en god idé, hvis nye frivillige er ”føl” i mindst et par sager sammen med et garvet bestyrelsesmedlem. Man skal også have et kendskab til lovgivningen. Det kan man få ved følge nogle af de mange kurser, DN udbyder gennem Naturens Universitet, hvor man kan få viden om VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, husdyrloven osv. Endelig kan man altid ringe til de mange sagsbehandlere i DNs sekretariat. De er altid parate med gode råd i en given sag.