Dette bestyrelsesmøde havde primært et socialt sigte med julehygge. Desuden var det et mål at få lagt datoer for møder og arrangementer i 2018. Den foreløbige placering af arrangementer, samt datoer for bestyrelsesmøder kan ses i kalenderen.

Der blev også orienteret om nogle af de igangværende sager, som DN Næstved følger og/eller er involveret i:

  • En sag hvor DN Næstved er blevet gjort opmærksom på en meget hårdhændet fældning i nærheden af Skovkanten af et værdifuldt skovbælte af rødel og birk langs Ellebækken. Se billeder taget før og efter massakren nedenfor.

Ellebækken den 1. december 2017

Ellebækken den 3. december 2017

  • En sag hvor en lodsejer har kontaktet DN Næstved for råd om nedlægning af en andedam og genetablering af naturen, som den var før andedammen blev etableret.
  • En byggesag i det fredede område ved Tystrup-Bavelse-søerne. DN Næstved vil deltage i et møde herom og arbejder for at sikre områdets naturværdier og udsigter bevares.

Desuden blev der orienteret om, at der er lavet en vedligeholdelsesplan for Stejlehøjen ved Mogenstrup.

Stejlehøjen ved Mogenstrup fra syd efter slåning af mellembevoksning mellem træerne.
Foto: Poul Stahlschmidt, den 7. januar 2018