Arbejdsgruppens medlemmer:

Steen Knarberg
Jan Vang-Ahlgren
Kurt Ramskov
Poul Stahlschmidt


DN arbejder for at gennemføre en fredning af Næstved Øvelsesterræn