Ejeren af Gavnø har foreslået opstilling 120 ha solceller på landbrugsjord ved landsbyerne Rettestrup, Svenstrup og Vejlø. DN Næstved vil reagere på forslaget og i stedet foreslå at et så stort anlæg placeres i et industriområde. Se respons fra DN Næstved.

Ejeren af Sparresholm ønsker at opsætte vindmøller tæt på Sparresholm og de nærliggende skove, der rummer en række sjældne arter af flagermus. DN Næstved har haft inviteret politikere på besøg for at se området og indvendingerne har skabt politisk debat om placeringen.

Solceller (arkivfoto).

Der arbejdes på at lave en ny, opdateret folder om DN Næstved.