DN har lavet et interaktivt Danmarkskort på fredninger.dk, hvor alle fredede områder kan ses. Peger man på et område vises navnet og klikkes på det, fremkommer en nærmere beskrivelse i højre side.