DN Næstved er en lille bestyrelse, der forsøger at følge med i de sager, der berører naturen i kommunen. Vi beskæftiger os med sager, hvor folk ønsker en dispensation fra en fredning, en motorvejsudbygning eller når der sker overgreb mod naturen.

På denne side vil vi fortælle om de sager, vi aktuelt arbejder med.